טיפול איחוי חלקיקי הנשמה

טיפול איחוי חלקיקי הנשמה

איחוי חלקיקי הנשמה

איחוי מלא לנשמה – טיפול עוצמתי המחבר נקודות אנרגטיות עם נקודות צ'אקרליות. 
מומלץ לבצע טיפול זה לאחר צופן משה ובכך להעצים את הכוחות הפנימיים והאיזון הרגשי והנפשי.
במפגש אחד זה אנו משתמשים בכלים אנרגטיים לחיבור נשמתי ורוחני גבוהה ביותר.
טיפול זה מהווה את השלב השני במסגרת הטיפולים הייחודיים של תרפיות עתיקות בהן השתמשו עוד בתקופתו של שלמה המלך והועברו לאורך ההסטוריה מדור לדור ממורה לתלמיד באופן אשר לא ניתן לשינוי, טיפול זה ניתן ללמדו במרכז.
סביר להניח כי הכהנים השתמשו במתודולוגיה זו עוד בבית המקדש.
מטרת הטיפול הינה לשחרר ממחלות, בעיות, קושי ומצבים רגשיים אשר אינם תומכים בנו ואף מהווים מכשול בחיינו.
הדרך בה עובד טיפול זה הינה באמצעות יצירת חיבור אנרגטי בין המערכת הפיזית שלנו למערכת האנרגטית, על ידי שימוש בכלים וטכניקות אנרגטיות.
טיפול זה נעשה בדרך כלל שלושה שבועות לאחר הטיפול בצופן משה.
צופן משה הינו אחת משיטות הטיפול החזקות ביותר הקיימות כיום לאיזון רגשי, לשחרור ולהחלמה – היות והוא עובד על הרמה הנשמתית של כל אחד, ובכך עוקף ומטפל במקביל הן ברמה הפיזית והן ברמה הרוחנית והנשמתית.